Wat is het VIPP programma?


Het VIPP (Versnellingsprogamma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) programma is een implementatieprogramma. Door het VIPP-programma kunnen ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in drie jaar extra stappen zetten om de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Digitale toegang, dus via internet. Zo wordt het voor de patiënt een stuk gemakkelijker om informatie van het ziekenhuis te raadplegen. Denk hierbij aan lab- of andere onderzoeksuitslagen, specialistenbrieven en medicatiegegevens. Zo kan de patiënt zich goed voorbereiden op een gesprek met de dokter en zal hij beter geïnformeerd zijn over de eigen gezondheid. En de dokter kan een patiënt verwachten die beter in staat is om mee te denken en mee te beslissen in behandeltrajecten.

Het VIPP-programma is ontwikkeld door de NVZ (Nationale Vereniging van Ziekenhuizen), in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWZ). Het programma loopt tot eind 2019.

Doelstellingen

Het programma bestaat uit twee stromen: gegevensuitwisseling met de patiënt en gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt rondom medicatie. Er zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

Patiënt & Informatie (Module A)

A1 – Zorginstellingen kunnen op 1 juli 2018 (Voor ZKN: 1 oktober 2018) de patiënt minimaal een download van medische gegevens bieden
A2 – Iedere zorginstelling heft op 31 december 2019 een beveiligd patiëntenportaal en/of een link naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving waarin de zorginstelling gestandaardiseerd medisch gegevens voor de patiënt kan uploaden.
A3 – Doorontwikkeling (extra stap) te realiseren voor einde subsidiedatum.

Patient & Medicatie (Module B)

B1 – Iedere zorginstelling kan per 1 juli 2018 (Voor ZKN: 1 januari 2019) een digital actueel overzicht van medicatie (verstrekkingsinformatie) raadplegen als onderdeel van het medicatieproces in de klinische en poliklinische setting.
B2 – Iedere zorginstelling kan op 31 december 2019 medicatie voorschriften digital aanbieden als vooraankondiging en/of recept.
B3 – Iedere zorginstelling kan op 31 december 2019 digitaal een gestandaardiseerd actueel medicatie overzicht (inclusief medicatieafspraken) aan de patiënt verstrekken bij ontslag volgens de geldende medicatie richtlijn.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op de website van het VIPP-programma