Informatiebeveiliging – NEN7510:2011


Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen alsmede procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie binnen een organisatie of een maatschappij garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.

Ten behoeve van de zorgsector in Nederland is door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) de norm NEN7510 ontwikkelt.

Op 2 augustus 2017 is er door een onafhankelijke derde partij een audit uitgevoerd naar de beheersmaatregelen van de NEN7510:2011 binnen IntoMedical. De conclusie luidt:

Op basis van de bevindingen, die zijn gebaseerd op het normenkader, kan worden gesteld dat IntoMedical voldoet aan de gestelde normen die gelden in het kader van de NEN 7510:2011. Gedurende de audit zijn geen afwijkingen vastgesteld.

Het rapport kan op verzoek worden toegezonden.